ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
     ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   
     ΌΡΑΜΑ   
     ΠΟΙΟΤΗΤΑ   Βασικoί στόχοι της ML είναι:

• Ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων
• Επίτευξη ιδανικής συνεργασίας με τον πελάτη
• Διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων σε εσωτερικό και εξωτερικό