ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
     ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   
     ΌΡΑΜΑ   
     ΠΟΙΟΤΗΤΑ   Η ML με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη και με τη βοήθεια του άριστα εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού εφάρμοσε πρότυπα ποιότητας στη παραγωγή, στη διοίκηση και στη διανομή των προϊόντων της. Η επιβράβευση όλων των παραπάνω είναι η πιστοποίηση της εταιρείας από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2000.