ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
     ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   
     ΌΡΑΜΑ   
     ΠΟΙΟΤΗΤΑ   Μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον η MARMO LUX παραμένοντας πιστή στις αξίες της αναπτύσσεται συνδυάζοντας

• Ποιότητα
• Αξιοπιστία
• Συνεργασία με τον πελάτη
• Κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα.