ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
     ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   
     ΌΡΑΜΑ   
     ΠΟΙΟΤΗΤΑ   1974: Έναρξη λειτουργίας με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών.
1986: Μεταφορά της εταιρείας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Κορωπί, όπου εδρεύει μέχρι σήμερα.
1998: Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων.
2000:
    Πιστοποίηση  ISO 9002
2003: Πιστοποίηση  ISO 9001 : 2000
2006: Πιστοποίηση από τον ΑΣΑΟΣ στα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ECO LABEL) με την Οικολογική Μαργαρίτα με  Α.Μ .EL /007/09.
• Αγορά νέου υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού με μεγάλες δυνατότητες παραγωγής
• Απόκτηση πλήρως οργανωμένου χημικού εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και ανάπτυξης νέων προϊόντων.